Profile banner
  • 2 ویدیو ها
  • 144 بازدید
  • 0 دنبال شدگان
  • 0 دنبال کنندگان

samaksaee

سمعک ساعی در سال 1384 با راه اندازی کلینیک شنوایی شناسی و تجویز سمعک آغاز به کار کرد. هدف از تاسیس کلینیک شنوایی شناسی در ابتدا انجام تمامی آزمون های تخصصی در زمینه سیستم های شنوایی و تعادل و همچنین تجویز انواع سمعک بود. اما بعد از چند سال تصمیم گرفته شد، که این کلینیک به صورت تخصصی فقط در زمینه تجویز و تنظیم انواع سمعک های پیشرفته فعالیت خود را ادامه دهد.