شاه پهلوی

فیلم های مربوط به پادشاه پهلوی

وضعیت اقتصادی ایران در زمان محمدرضا شاه پهلوی

امیر خلیفه
 • 9 بازدید
 • -
 • 1 ماه پیش

تحقیر رضا شاه توسط آمریکا از زبان فرح

امیر خلیفه
 • 5 بازدید
 • -
 • 1 ماه پیش

ضایع کردن فرح توسط شاه در مقابل حضار

امیر خلیفه
 • 7 بازدید
 • -
 • 1 ماه پیش

اعتراف به بخشی از جنایات محمدرضا پهلوی در شبکه بی بی سی

امیر خلیفه
 • 7 بازدید
 • -
 • 1 ماه پیش

اطلاعات مجموعه

 • آخرین ویرایش 1398/8/15
 • تعداد ویدیو های مجموعه4
 • تعداد بازدید مجموعه28

معرفی ایجاد کننده مجموعه

مجموعه های مرتبط