مجموعه آموزشی PTE

برنامه روزانه من برای گرفتن PTE 90

دانلود مستقیم

PTE با Jay - ا Listening : Fill in the blanks

دانلود مستقیم

PTE با Jay - ا Listening : Fill in the blanks

دانلود مستقیم

PTE با Jay - ا Listening: Multiple Choice

دانلود مستقیم

PTE با JAY- مروری بر Listening

دانلود مستقیم

نکاتی برای افزایش نمره PTE - مکالمه

دانلود مستقیم

معرفی آزمون PTE

دانلود مستقیم

10 نمونه سوال Read Aloud

دانلود مستقیم

10 نمونه سوال پرتکرار Reorder Paragraph PTE Academic

دانلود مستقیم

PTE Repeat sentence2

دانلود مستقیم

معرفی ایجاد کننده مجموعه

اطلاعات مجموعه

  • آخرین ویرایش 1397/12/1
  • تعداد ویدیو های مجموعه16
  • تعداد بازدید مجموعه4279