کربلایی نریمان پناهی

بابا بی پناهم بابا غرق آهم از کربلایی نریمان پناهی

دانلود مستقیم

قلبم در این وادی شده غرق محن از کربلایی نریمان پناهی

دانلود مستقیم

زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست از کربلایی نریمان پناهی

دانلود مستقیم

زهرا مرو بدون حیدر از کربلایی نریمان پناهی

دانلود مستقیم

از جام عشق کربلا مستم عمو وای از کربلایی نریمان پناهی

دانلود مستقیم

ساقی حرم بیا باز به یاری حرم از کربلایی نریمان پناهی

دانلود مستقیم

خواستی پر بکشی تا کبوتر بشوی از کربلایی نریمان پناهی

دانلود مستقیم

پیش نگاه مضطر من از کزبلایی نریمان پناهی

دانلود مستقیم

غم غریبی زد شرر به پیکرم وای از کربلایی نریمان پناهی

دانلود مستقیم

می ریزه رو صورتت اشک چشام لالای از کربلایی نریمان پناهی

دانلود مستقیم

معرفی ایجاد کننده مجموعه

اطلاعات مجموعه

  • آخرین ویرایش 1398/3/9
  • تعداد ویدیو های مجموعه43
  • تعداد بازدید مجموعه4834