شب های برره

کیانوش استقرار زاده، سردبیر یک روزنامه دهه 40 است. او پس از نوشتن سرمقاله ای انتقادی به تبعید در مناطق دوردست محکوم می شود. کیانوش میان راه تبعیدگاه در جریان اتفاقی در بیابان رها می شود. او پس از ساعتی صحرا پیمایی توسط ماری گزیده و بیهوش می شود، پسر بزرگ خان پایین برره او را در بیابان یافته و با خود به برره می اورد و…

شبهای برره - قسمت 37

مهرداد
 • 21 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

شبهای برره - قسمت 36

مهرداد
 • 31 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

شبهای برره - قسمت 35

مهرداد
 • 28 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

شبهای برره - قسمت 34

مهرداد
 • 38 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

شبهای برره - قسمت 33

مهرداد
 • 32 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

شبهای برره - قسمت 32

مهرداد
 • 31 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

شبهای برره - قسمت 31

مهرداد
 • 35 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

شبهای برره - قسمت 30

مهرداد
 • 20 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

شبهای برره - قسمت 29

مهرداد
 • 15 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

شبهای برره - قسمت 28

مهرداد
 • 25 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

اطلاعات مجموعه

 • آخرین ویرایش 1397/10/25
 • تعداد ویدیو های مجموعه36
 • تعداد بازدید مجموعه9297

معرفی ایجاد کننده مجموعه

مجموعه های مرتبط