آموزش ایلتسIELTS رایان (Ryan)

مجموعه ویدیو های آموزشی رایان برای آمادگی آزمون ielts که کمک بسیار شایانی در افزایش مهارت شما دارد. Task 1 و Task 2 رایتینگ آیلتس آکادمیک و جنرال در این مجموعه قرار دارد . سعی شده که تمامی فیلم های آموزشی مربوط به رایان (ryan) در این مجموعه جمع آموری شود.


MasterEnglish

110

بازدید کننده