جوخه برادران

این مینی سریال ماجرای گروهانی از نیروهای چترباز آمریکایی را از دوران آموزش در آمریکا و انگلیس تا پایان جنگ جهانی دوم در آلمان تعقیب می کند. ماجرا کاملا بر اساس واقعیت است و به نحوی که در انتهای هر قسمت کهنه سربازهایی که در سریال دوران جوانی آنها را می بینیم، هر کدام چند جمله ای مرتبط با مضمون سریال توضیح می دهند…

جوخه برادران - قسمت 10

مهرداد
 • 21 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

جوخه برادران - قسمت 9

مهرداد
 • 55 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

جوخه برادران - قسمت 8

مهرداد
 • 32 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

جوخه برادران - قسمت 7

مهرداد
 • 23 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

جوخه برادران - قسمت 6

مهرداد
 • 51 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

جوخه برادران - قسمت 5

مهرداد
 • 35 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

جوخه برادران - قسمت 4

مهرداد
 • 44 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

جوخه برادران - قسمت 3

مهرداد
 • 56 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

جوخه برادران - قسمت 2

مهرداد
 • 57 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

جوخه برادران - قسمت 1

مهرداد
 • 39 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

اطلاعات مجموعه

 • آخرین ویرایش 1397/12/25
 • تعداد ویدیو های مجموعه10
 • تعداد بازدید مجموعه413

معرفی ایجاد کننده مجموعه

مجموعه های مرتبط