آیینه سیاه

این سریال در هر قسمت از خود با داستان های فوق العاده زیبا و متفاوت سعی دارد اعتراضی نسبت به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و اعتیاد مردم به آنرا نشان دهند که بصورت روز افزون در حال پیشترفت در زندگی انسان هاست…

آئینه سیاه - قسمت 10

مهرداد
 • 34 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

آئینه سیاه - قسمت 9

مهرداد
 • 32 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

آئینه سیاه - قسمت 8

مهرداد
 • 26 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

آئینه سیاه - قسمت 7

مهرداد
 • 30 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

آئینه سیاه - قسمت 4

مهرداد
 • 24 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

آئینه سیاه - قسمت 3

مهرداد
 • 21 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

آئینه سیاه - قسمت 2

مهرداد
 • 17 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

آئینه سیاه - قسمت 1

مهرداد
 • 16 بازدید
 • -
 • 10 ماه پیش

اطلاعات مجموعه

 • آخرین ویرایش 1397/12/26
 • تعداد ویدیو های مجموعه8
 • تعداد بازدید مجموعه202

معرفی ایجاد کننده مجموعه

مجموعه های مرتبط