الفبای بورس

الفبای بورس قسمت 17

دانلود مستقیم

الفبای بورس -قسمت 16

دانلود مستقیم

الفبای بورس-قسمت 15

دانلود مستقیم

الفبای بورس-قسمت-14

دانلود مستقیم

الفبای بورس- قسمت 13

دانلود مستقیم

الفبای بورس 12 -ریسکهای مرتبط با سرمایه گذاری

دانلود مستقیم

الفبای بورس 11- افراد ریسک گریز و ریسک پذیر

دانلود مستقیم

الفبای بورس - قسمت 10: : تبيين رابطه ريسك و بازده

دانلود مستقیم

الفبای بورس - قسمت 9: مفهوم ريسك و بازده

دانلود مستقیم

الفبای بورس - 8- مزایای بورس برای سرمایه پذیران

دانلود مستقیم

معرفی ایجاد کننده مجموعه

اطلاعات مجموعه

  • آخرین ویرایش 1398/3/6
  • تعداد ویدیو های مجموعه16
  • تعداد بازدید مجموعه638